Belgisch Burgerlijk Wetboek

Boek III. - Wijzen waarop eigendom wordt verkregen

Titel II. - Schenkingen onder de levenden en testamenten

Hoofdstuk I. - Algemene bepalingen

Hoofdstuk II. - Bekwaamheid om te beschikken of te verkrijgen bij schenking onder de levenden of bij testament

Hoofdstuk III. Beschikbaar gedeelte der goederen en inkorting: Beschikbaar gedeelte der goederen - inkorting van schenkingen en legaten

Hoofdstuk IV. Schenkingen onder de levenden: Vorm van de schenkingen onder de levenden - Uitzonderingen op de regel van de onherroepelijkheid der schenkingen onder de levenden

Hoofdstuk V. Beschikkingen bij testament

Hoofdstuk VI. - (Erfstellingen over de hand)

Hoofdstuk VII. - (Ouderlijke boedelverdeling)

Hoofdstuk VIII. - (Bruidsschat en contractuele erfstelling)

Hoofdstuk IX. - Beschikkingen tussen echtgenoten, hetzij bij huwelijkscontract, hetzij tijdens het huwelijk

 

2747.com / law / Schenkingen

contact

Publiekrecht

Fiscaal recht

Burgerlijk recht

Testamenten