Belgisch Burgerlijk Wetboek

Titel II. Schenkingen onder de levenden en testamenten

Hoofdstuk IV. - Schenkingen onder de levenden

Vorm van de schenkingen onder de levenden

Art. 931 : Alle akten houdende schenking onder de levenden worden verleden voor notaris, in de gewone contractvorm; en daarvan wordt, op straffe van nietigheid, een minuut gehouden.

Art. 932 : aanneming van de schenking

Art. 933 : aanneming bij volmacht

Art. 935 : minderjarigen en onbekwaamverklaarden

Art. 936 : doofstomme

Art. 937 : aan de armen van de gemeente

Art. 938 : eigendomsoverdracht

Art. 939 : overschrijving op het hypotheekkantoor

Art. 941: ontbreken van overschrijving op het hypotheekkantoor

Art. 942 : minderjarigen en het ontbreken van overschrijving op het hypotheekkantoor

Art. 943 : nietig: schenking van toekomstige goederen

Art. 944 : nietig: voorwaarde enkel afhankelijk van de wil van de schenker

Art. 945 : nietig: voorwaarde schulden te betalen

Art. 946 : nietig: voorwaarde beschikkingsrecht van de schenker

Art. 947 : vorige 4 bepalingen soms niet van toepassing

Art. 948 : schenking van roerende zaken: staat

Art. 949 : voorbehoud van vruchtgebruik

Art. 950 : voorbehoud van vruchtgebruikk bij roerende goederen

Art. 951 : bedongen recht van terugkeer

Art. 952 : gevolgen van het recht van terugkeer


2747.com / law / schenkingen

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht