Belgisch Burgerlijk Wetboek : Boek 3 : Titel II. Schenkingen onder de levenden en testamenten

Hoofdstuk I. - Algemene bepalingen

Artikel 894 anno 2007:

Een schenking onder de levenden is een akte waarbij de schenker zich dadelijk en onherroepelijk van de geschonken zaak ontdoet, ten voordele van de begiftigde, die ze aanneemt.

Commentaar

Dadelijk
Daaruit volgt ook dat men alleen actuele zaken kan schenken.
De schenking van toekomstige zaken is dan ook nietig volgens artikel 943 BW.
Hierop bestaat wel een uitzondering: echtgenoten kunnen elkaar toekomstige zaken schenken in de vorm van een (gewone) contractuele erfstelling.

Onherroeplijk Donner et retenir ne vaut. Weggeven en bijhouden is niet geldig. Gegeven is gegeven.
Ook hierop bestaat een uitzondering voor echtgenoten: artikel 1096 BW.

Aanneming
Een schenking is een overeenkomst die toestemming vereist van schenker en begiftigde.