Belgisch Burgerlijk Wetboek: Boek III. - Titel II. Schenkingen onder de levenden en testamenten

Hoofdstuk IV. - Schenkingen onder de levenden

Afdeling I. - Vorm van de schenkingen onder de levenden

Art. 931. Alle akten houdende schenking onder de levenden worden verleden voor notaris, in de gewone contractvorm : en daarvan wordt, op straffe van nietigheid, een minuut gehouden.

Commentaar

Men moet dus heel goed opletten bij het doen van een onrechtsreekse schenking. Bij het doen van een bankoverschrijving zal men nooit vermelden dat het om een schenking gaat. Indien een schenking zou moeten blijken uit een onderhandse overeenkomst, zou men wel eens met de onaangename burgerrechtelijke nietigheid te maken kunnen krijgen.