Belgisch Burgerlijk Wetboek: Boek III. - Titel II. Schenkingen onder de levenden en testamenten

Hoofdstuk IV. - Schenkingen onder de levenden

Afdeling I. - Vorm van de schenkingen onder de levenden

....
Art. 943. Een schenking onder de levenden mag alleen de tegenwoordige goederen van de schenker bevatten; indien zij toekomstige goederen bevat, is zij te dien opzichte nietig.

Commentaar

Maar voor schenkingen ter bevordering van een huwelijk voorziet de wet in art. 947 BW een uitzondering op dit principe.

Dat alleen actuele goederen kunnen worden geschonken past ook in de definitie van een schenking in artikel 894 BW.