Belgisch Burgerlijk Wetboek: Boek III. - Titel II. Schenkingen onder de levenden en testamenten

Hoofdstuk IV. - Schenkingen onder de levenden

Afdeling I. - Vorm van de schenkingen onder de levenden

...
Art. 947. De vier vorige artikelen zijn niet van toepassing op de schenkingen waarvan sprake in de hoofdstukken VIII en IX van deze titel.

Commentaar

Het betreft:

Art. 943 : nietig: schenking van toekomstige goederen

Art. 944 : nietig: voorwaarde enkel afhankelijk van de wil van de schenker

Art. 945 : nietig: voorwaarde schulden te betalen

Art. 946 : nietig: voorwaarde beschikkingsrecht van de schenker