Belgisch Burgerlijk Wetboek: Boek III. - Titel II. Schenkingen onder de levenden en testamenten

Hoofdstuk IV. - Schenkingen onder de levenden

Afdeling II. - Uitzonderingen op de regel van de onherroepelijkheid der schenkingen onder de levenden

.....
Art. 956 Herroeping wegens niet-vervulling van de voorwaarden of wegens ondankbaarheid heeft nooit van rechtswege plaats.