Belgisch Burgerlijk Wetboek: Boek III. - Titel II. Schenkingen onder de levenden en testamenten

Hoofdstuk IV. - Schenkingen onder de levenden

Afdeling II. - Uitzonderingen op de regel van de onherroepelijkheid der schenkingen onder de levenden

.....
Art. 959

Schenkingen ten voordele van het huwelijk kunnen niet wegens ondankbaarheid worden herroepen.

Rechtspraak
Cassatie