Belgisch Burgerlijk Wetboek Boek 3 - Titel I. - Erfenissen : Hoofdstuk VI. - Verdeling en inbreng : Afdeling I. - De rechtsvordering tot verdeling en haar vorm - Afdeling II. - Inbreng
.....
Art. 868. De inbreng van roerende goederen geschiedt alleen door mindere ontvangst. Tot grondslag dient de waarde van de roerende goederen ten tijde van de schenking, volgens de staat van schatting die aan de akte gehecht is; en, bij gebreke van zodanige staat, volgens een schatting door deskundigen, op de juiste prijs en zonder toeslag.

Examenvraag 2005


Legal keywords : giftcollation