Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten
4. Vaststelling van de rechten: Afdeling XII : Schenkingen

Onderafdeling II : Bijzondere bepalingen voor schenkingen van ondernemingen

Artikel 140bis

Bij wet van 22 december 1998 (BS 15 januari 1999) werd het schenken van een onderneming aan een zeer aantrekkelijk tarief onderworpen. De redenering was dat de zware belasting die hierop gevestigd was, toch geen belastingen zou opbrengen zolang de zware belastig via allerlei omwegen omzeild werd. Het tarief van 3 procent zou overeenkomen met de kost van dergelijke omwegen.

Vervolgens werd het tarief inzake registratierechten op schenking een geregionaliseerd, zodat de regeling in ieder gewest zijn eigen weg is gegaan.

Voor Vlaanderen geeft dit anno 2006.