Schenking van een familieonderneming in 2006

Het was de federale wet van 22 december 1998 die de registratierechten op de schenking van (de aandelen van) een familiale onderneming zeer sterk verlaagd heeft.
Artikel 140bis ev W. Reg.

Vanaf de regionalisering van de registratierechten hebben Vlaanderen, Brussel en Wallonie de regeling ieder op zijn eigen wijze gewijzigd.

De grond en vormvoorwaarden verschillen dan ook van gewest tot gewest in 2006. Toch is het mogelijk als volgt in grote lijnen enkele tipjes van de sluier op te lichten:

Grondvorwaarden

1. De onderneming moet handel, nijverheid, vrij beroep, ambacht, landbouw, ambt of post tot voorwerp hebben. Het gunstregime is niet van toepassing op zuivere patrimoniumvennootschappen. Holdingvennootschappen komen dus niet in aanmerking. Gemengde vennootschappen wel.

2. De familieonderneming moet gevestigd zijn binnen de Europese Unie

3. De schenker en de begiftigde moeten fysieke personen zijn

4. De begusigde moet de activiteit van de onderneming verder zetten.

Vormvoorwaarden

1. De schenking moet worden vastgelegd in een notariele akte