boekhouder

notaris

advocaat

Schenking van een onderneming

De aandelen van een onderneming kunnen geschonken worden. Men zal wel over een aanzienlijk belang in de onderneming dienen te bezitten.

Ook een handelszaak kan geschonken worden.

 

 

1. Het is mogelijk de volle eigendom van een onderneming te schenken aan het tarief van 3%.

2. Het gaat zowel om de schenking van een eigen zaak als om de schenking van aandelen van een onderneming die men in handen heeft.

3. Het moet gaan om een schenking van de volle eigendom.

4. Indien men binnen de 3 jaar na het schenken van een onderneming een ander goed schenkt, zal de basis voor het berekenen van dat ander tarief worden verhoogd met het basis waarop de 3% werd berekend.

Zie ook : NALATENSCHAP - vermogen