Medische attesten in 2007

Behalve bij onbekwaamverklaring geldt voor iedere natuurlijke persoon een vergoeden van gezondheid van geest, dat met alle middelen van recht (dus ook getuigen en vermoedens) kan weerlegd worden.

Bij het maken van een testament heeft de notaris niet de medische kennis om de gezondheid van geest van de testator vast te stellen. Wat de notaris kan doen is aan de testator vragen dat hij hem een medisch attest geeft. De notaris kan dit attest bewaren in zijn dossier. Als het testament dan nadien wordt aangevochten, zal hij het medisch attest kunnen gebruikt worden om de aanvechting van het testament (via ander bewijsmateriaal) tegen te gaan.

Hof van Cassatie
19 januari 2001
7 maart 2002