Boek 3 - Titel II. Schenkingen onder de levenden en testamenten

Hoofdstuk I. - Algemene bepalingen

....
Art. 900 BW : In iedere beschikking onder de levenden of bij testament worden de voorwaarden die onmogelijk zijn, of die met de wetten of met de goede zeden strijden, voor niet geschreven gehouden.


Voorwaardelijke verbintenissen: indeling