schenking
Titel II. Schenkingen onder de levenden en testamenten
Eerste hoofdstuk. Algemene bepalingen
Afdeling II. Uitzonderingen op de regel van de onherroepelijkheid der schenkingen onder de levenden

Art. 953
   Een schenking onder de levenden kan niet worden herroepen dan wegens niet-vervulling van de voorwaarden waaronder zij gedaan is, wegens ondankbaarheid en wegens geboorte van kinderen.