Voorwaarden van een schenking

Opschortende en ontbindende voorwaarde

Bedongen recht van terugkeer

Onmogelijke of ongeoorloofde voorwaarde

Potestatieve voorwaarde

 

2747.com / law / gift / condition

contact

Schenkingen

Registratierechten

Familiaal vermogenrecht

Het opstellen van notariele akten