Een schenking is een overeenkomst.

Vereisten voor iedere overeenkomst:

1. Bekwaamheid van de partijen om ze aan te gaan
2. Een geldige toestemming
3. Een geoorloofd voorwerp van de overeenkomst
4. Een geldige oorzaak

Bekwaamheid
- Bekwaamheid van de schenker: gezondheid van geest
- Bekwaamheid van de begiftigde: verboden vrijgevigheden: verplegend personeel.

Toestemming


Voorwerp van de schenking
- Aandelen op naam
- Levensverzekering