De datum waarop een schenking gedaan wordt is va,n belang.


In de aangifte van nalatenscjap zullen de erfgenamen moeten verklaren dat er geen schenkingen gedaan zijn is de periode van 3 jaar voorafgaand aan het overlijdenn.