De notariele schenkingsakte

Zie ook: Vlaanderen en Brussel

Voor mij, Notaris ....,

Zijn verschenen:

 

Die verklaren te scheken

Bodem

Post-interventiedossier

Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw

Schatting pro fisco, alle lasten inbegrepen

De kosten van de schenking

Woonplaats van de schenker

WAARVAN AKTE

 

 

2747.com / law / /

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht