Definitie van een schenking

Een schenking onder de levenden is een akte waarbij de schenker zich dadelijk en onherroepelijk van de geschonken zaak ontdoet, ten voordele van de begiftigde, die ze aanneemt.

Een schenking is dus een overeenkomst tussen twee partijen. Er moet een duidelijke wil zijn om de overgedragen zaak ten kosteloze titel (gratis) te geven en de begunstigde moet ook duidelijk zijn wil laten verstaan dat hij de schenking (met dank) aanvaard.

Eventueel kan er wel een last aan de schenking verbonden zijn.