Schenking-verdeling

Welke verklaart schenking onder de levenden te doen, als voorschot op erfenis overeenkomstig artikel 1075 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, aan:
...
Die verklaren te aanvaarden.
Van de volle eigendom van de goederen hieronder beschreven.
TE VERDELEN MASSA:
...
VERDELING
Na samenstelling van de te verdelen massa is de schenker overgegaan tot de verdeling van de massa zoals volgt:
EERSTE KAVEL:
ascendentenverdeling  2007 : topics - dialogen - clausules