De schenkingen onder de levenden


Legal keywords : gift : draughtsman

Vorm

Volmacht - Akte van schenking van een roerend goed

Aanvaarding
Volmacht - Minderjarige - Onbekwaamverklaarde - Doofstomme

Inhoud
Voorschot op erfdeel of schenking buiten paart

Schenking met voorbehoud van vruchtgebruik - Conventionele terugkeer

Terugval van het vruchtgebruik ten voordele van een derde

Schenking op last van bijstand - Schenking op last van lijfrente

Clausule van onvervreemdbaarheid - Clausule van onbeslagbaarheid

Enkele bijzondere soorten van schenkingen onder de levenden
Handgift - Verdoken schenking - Onrechtsreekse schenking