Handgift

Aandelen op naam

Aandelen aan toonder

Banktegoeden

Gedematerialiseerde effecten

 

2747.com / law / gift / earnest money

contact

Schenkingen

Familiaal vermogenrecht

Huwelijksvermogenrecht

Testamenten

Successierechten

Het opstellen van notariele akten