schenking
Titel II. Schenkingen onder de levenden en testamenten

Hoofdstuk IV. Schenkingen onder de levenden
Eerste afdeling. Vorm van de schenkingen onder de levenden

Art. 948
   Een akte van schenking van roerende goederen is alleen geldig voor de goederen waarvan een staat van schatting, getekend door de schenker en door de begiftigde of degenen die voor deze laatste aannemen, aan de minuut van de schenking gehecht is.