Registratierechten

Heffingsgrondslag inzake schenking

Regel en uitzonderingen - Lasten van de schenking
artikel 133

Regel : de verkoopwaarde van de geschonken goederen


Uitzonderingen:

- Vruchtgebruik of blote eigendom (forfetaire waarde)
- openbare effecten artikel 133