law - gift - estimate

Artikel 948 Burgerlijk Wetboek anno 2008:

Een akte van schenking van roerende goederen is alleen geldig voor de goederen waarvan een staat van schatting, getekend door de schenker en door de begiftigde of degenen die voor deze laatste aannemen, aan de minuut van de schenking gehecht is.

Commentaar

In de praktijk wordt de beschrijving en de schatting van de roerende goederen vaak opgenomen in de schenkingsakte zelf.

Deze werkwijze wordt algemeen aanvaard op voorwaarde dat de beschrijving voldoet aan dezelfde vereisten.