Wettelijke terugkeer van de gezinswoning

Voor gehuwden
Inzake het erfrecht van de langstlevende echtgenoot voorziet artikel 745bis paragraaf 2 BW uitdrukkelijk dat de langstlevende echtgenoot toch een vruchtgebruik kan uitoefenen ook al is de voornaamste gezinswoning onderworpen aan een recht van wettelijke terugkeer.
Wel bepaalt artikel 745bis paragraaf 2 BW dat het mogelijk is dit erfrecht uit te sluiten.

Voor wettelijke samenwonenden
Het erfrecht van de langstlevende samenwonenden werd ingevoerd in 2007. De wegever heeft hierbij niets voorzien inzake de goederen onderworpen aan het recht van wettelijke terugkeer.
Erfrecht 2007: topics - dialogen - clausules