Het uitvoeringsereloon op een schenking tussen echtgenoten

This page in English.

De notaris heeft recht op het uitvoeringsereloon in de mate dat de gifte de normale wettelijke devolutie wijzigt.

De procedure is vergelijkbaar als bij de registratie van een openbaar testament

In de eerste plaats wordt de gifte tussen echtgenoten geregistreerd. Men zal er een uittreksel uit de overlijdensakte aan toevoegen.

Nadat de gifte werd geregistreed zal er een kopij van gemaakt worden en deze zal worden opgestuurd naar de notaris de de nalatenschap behandelt.

Waarde confrater,
Betreft: nalatenschap van ...
In antwoord op uw brief van ... vindt U hier bijgevoegd kopij van de geregistreerde gifte tussen echtgenoten.
De onkosten van de registratie en de vaccatie bedragen 37 euro, welk bedrag U kan storten op mijn postcheque-rekening.
Gelieve mij nadien de gegevens te verzenden voor het berekenen van het uitvoeringsereloon.
Met confraternele groeten,

De notaris die de naletschap behandelt zal opgeven hoeveel het actief van de nalatenschap bedraagt en welke de wettelijke devolutie is, zodat de notaris die de gifte tussen echtgenoten heeft opgemaakt kan uitrekenen hoeveel zijn uitvoeringsereloon bedraagt. Het bedrag van het uitvoeringsereloon zal hij laten kennen aan de notaris die de nalatenschap behandelt.

Meer informatie

Contacteer de auteur van deze pagina.