Fideicommis de residuo

Het fideicommis de residuo kan opgemaakt worden in de vorm van een schenking. Deze schenking moet dan door de tweede begiftigde aanvaard worden voordat de schenker overleden is.

 

Het restlegaat in een testament

 

 

2747.com / law / gift

contact

Familiaal vermogensrecht

Burgerlijk recht

Testamenten