schenking
Titel II. Schenkingen onder de levenden en testamenten
Hoofdstuk IV. Schenkingen onder de levenden:  Eerste afdeling. Vorm van de schenkingen onder de levenden

Artikel 931 BW:

Alle akten houdende schenking onder de levenden worden verleden voor notaris, in de gewone contractvorm; en daarvan wordt, op straffe van nietigheid, een minuut gehouden.