Vormvereisten bij schenking

- notariele akte (artikel 931 BW)

- staat van schatting bij schenking van roerende goederen

- volmachten

De ratio legis inzake vormvereisten bij schenking zit in de bescherming van de schenker tegen zin eigen al te grote vrijgevigheid die het gevolg kan zijn van captatie.

De machtiging bij schenking (aan minderjarigen) heeft een andere ratio legis.

Schenking 2007: topics - dialogen - clausules