Vormvereisten voor een schenking

 

Notariele akte: staat van schatting, buitenlandse notariele akte

De schenking van hand tot hand (handgift)

Onrechtstreekse schenking

Vermomde (verdoken) schenking

 

2747.com / law / gift / form

contact

Schenkingen

Familiaal vermogensrecht

Het opstellen van notariele akten