schenking

Vormvereisten bij een schenking

Notariele akte
De voornaamste vormvereiste bij een schenking, is de vereiste dat de schenking wordt gedaan bij notariele akte (art. 931 BW).
Maar in de praktijk wordt uitzonderingen aanvaard op deze vormvereiste: de handgift, de onrechtstreekse schenking en de vermomde schenking.


Staat van schatting
Voor de schenking van roerende goederen legt de wet (art. 948 BW) een bijkomende vormvereiste op: er moet een staat van schatting zijn.


Men kan dus merken dat de vormvereisten voor het doen van een schenking niet erg uitgebreid zijn, maar ze moeten wel nageleefd worden om een schenking te doen.

Inzake het testament is de vorm van de rechtshandeling strikt omschreven in de wet.