schenking

Vormvereisten bij een testament

De vormvereisten bij een testament zijn veel groter dan bij schenking.

Volgens het Belgische recht zijn er slechts 3 vormen waarin een testament kan worden opgemaakt:

1. Het notarieel testament

2. Het eigenhandig testament

3. Het testament in internationale vorm

Ieder van deze 3 vormen heeft zijn eigen vormvereisten.

Daarnaast zijn er gemeenschappelijke kenmerken aangaande de vorm van alle soorten testamenten:

- Er bestaat een verbod op conjunctieve testamenten (gemeenschappelijke beschikking)

-