schenking

Vormvereisten bij een notarieel testament

Constante aanwezigheid van twee getuigen, of een tweede notaris

Het dictee

Het notarieel schrijven

De voorlezing

De vermelding van alle formaliteiten

Ondertekening of verklaring niet te kunnen tekenen.

Bij een notarieel testament moet men ook rekening houden met de vormvereisten die voor alle testamenten gelden.

Het is mogelijk dat bij het opmaken van een notarieel testament een vormvereiste niet werd gerespecteerd. Onder bepaalde omstandigheden kan dan een conversie van het notarieel testament in een testament in internationale vorm mogelijk zijn.