schenking

Vormvereisten bij een eigenhandig testament

Artikel 970 Burgerlijk Wetboek bepaalt:

1. geheel met de hand (van de testator) geschreven

2. gedagtekend (datum vermelden)

3. ondertekend (door de testator)

Wettelijk zijn er specifiek voor het eigenhandig testament  geen andere vormvereisten voorzien dan deze 3.

Bij een eigenahndig testament moet men ook rekening houden met de vormvereisten die voor alle testamenten gelden.