schenking

Vormvereisten bij een internationaal testament

Het aanbieden van een internationaal testament gebeurt noodzakelijkerwijze in het bijzijn van twee getuigen. (Artikel 4)

Aanbieding aan een notaris (Artikel 4)

Notariele verklaring (Artikel 9)


Bij een internationaal testament moet men ook rekening houden met de vormvereisten die voor alle testamenten gelden.

Wordt niet aan alle vormvereisten inzake het internationaal testament voldaan, kan er onder bepaalde voorwaarden conversie zijn naar een eigenhandig testament.