Schenkingen onder de levenden aan een erfgenaam

Schenking als voorschot op erfdeel

Schenkingen aan een erfgenaam worden vermoed als voorschot op erfenis te zijn, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk bedongen is. Deze erfgenaam zal de schenking dan ook moeten inbrengen in de nalatenschap bij haar verdeling. Voor de roerende goederen zal er inbreng zijn aan de waarde ten tijde van de schenking.

 

Schenking buiten paart

Bij iedere schenking aan een niet-erfgenaam (of verwerpende erfgenaam) en bij schenkingen met vrijstelling van inbreng aan erfgenamen, zal er na het overlijden een fictieve massa worden gevormd.

Indien der sprake is van inkorting zal dit voor alle goederen (ook de roerende goederen) gebeuren op basis van de waarde van de geschonken goederen op het ogenblik van het overlijden (die de verhouding zal bepalen hoeveel moet ingekort worden).

 

Schenking met vrijstelling van inbreng in natura

 

2747.com / law / gift / heir

contact

Schenkingen (estate planning)

Testamenten

Het opstellen van notariele akten

Vennootschappenrecht

Schenkingen

Familiaal vermogenrecht

Erfrecht

Burgerlijk recht

 

Schenking van goederen aan een erfgenaam

1. Aan een erfgenaam kan men een schenking doen als voorschot op erfdeel.

2. De vervreemding met voorbehoud van vruchtgebruik aan een erfgenaam in de rechte lijn: artikel 918 BW