Schenking van goederen aan een erfgenaam buiten zijn erfdeel

Door deze schenking verbreekt men de gelijkheid van de erfgenamen.

De schenking moet aangerekend worden op het beschikbaar deel.