schenking
Titel II. Schenkingen onder de levenden en testamenten
Eerste hoofdstuk. Algemene bepalingen
Afdeling II. Uitzonderingen op de regel van de onherroepelijkheid der schenkingen onder de levenden

Art. 953
   Een schenking onder de levenden kan niet worden herroepen dan wegens niet-vervulling van de voorwaarden waaronder zij gedaan is, wegens ondankbaarheid en wegens geboorte van kinderen.

Wat juist onder ondankbaarheid mag verstaan worden wordt limitatief door de wet omschreven (art. 955 BW):
- een aanslag op het leven van de schenker
- de weigering om levensonderhoud te verschaffen aan de schenker
- mishandeling, misdrijven of grove beledigingen tegen de schenkerWat de geboorte van kinderen betreft dateerd deze bepaling van voor het nieuwe afstammingsrecht van 1987. Hoewel men de herroeping van een schenking wegens de geboorte van kinderen heeft afgeschaft, is men het in artikel 953 BW vergeten te schrappen.