schenking
Titel II. Schenkingen onder de levenden en testamenten
Eerste hoofdstuk. Algemene bepalingen
Afdeling II. Uitzonderingen op de regel van de onherroepelijkheid der schenkingen onder de levenden

Art. 955
   Een schenking onder de levenden kan alleen in de volgende gevallen wegens ondankbaarheid herroepen worden:
    1° Indien de begiftigde een aanslag op het leven van de schenker heeft gepleegd;
    2° Indien hij zich tegenover hem heeft schuldig gemaakt aan mishandelingen, misdrijven of grove beledigingen;
    3° Indien hij weigert hem levensonderhoud te verschaffen.