Ondankbaarheid van de begiftigde

Gegeven is gegeven. Donner et retenir ne vaut. Maar wat nu als de begiftigde ondankbaar is?

Artikel 955 BW laat de herroeping van een schenking wegens ondankbaarheid slechts in een zeer beperkt aantal gevallen toe. Bovendien moet de eis tot herroeping wegens ondankbaarheid volgens artikel 957 BW binnen zeer korte tijd worden ingesteld.

Schenking 2007: topics - dialogen - clausules