Ondankbaarheid na schenking

Herroeping van een schenking wegens ondankbaarheid

Anno 2005 heeft het Hof van Cassatie hierover een arrest geveld.

 

2747.com / law / gift / prejudice

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht