notaris

Een schenking en de nalatenschap in Belgie

Er moet een groot onderscheid gemaakt naargelang het soort schenking dat gedaan werd.

- Een schenking als voorschot op erfdeel, moet worden ingebracht in de nalatenschap;

- Een schenking buiten paart telt in principe niet meer mee in de nalatenschap, tenzij hetgeen de erfgenamen die de wet als verplichte erfgenamen oplegt erven te klein zou zijn geworden in vergelijking met wat de overledene tijdens zijn leven heeft weggeschonken aan anderen.

 

Over de schenking in Belgie:

inbreng

herroeping

notaris

inkorting