Verklaring van voorheen gedane schenkingen

Inzake registratierecht op schenkingen speelt het progressievoorbehoud.

Inzake successierechten zal in de aangifte van nalatenschap een verklaring moeten worden opgenomen aangaande bepaalde schenkingen binnen de 3 jaar voorafgaand aan het overlijden werden gedaan ingevolge artikel 66 bis Vl. W. Succ. Dit is het progressievoorbehoud inzake successierechten.

De schenkingen waarop geen registratierechten werden betaald, of hadden moeten betaald worden, moeten niet worden opgenomen in deze verklaring, maar ingevolge artikel 7 W. Succ. (fictiebepaling) maken deze schenkingen dan weer deel uit van de belastbare massa, indien ze gedaan werden in de periode van 3 jaar voorafgaand aan het overlijden.
Vlaamse successierechten 2007: topics - dialogen - clausule