law - gift - inheritance tax

De schenkingen binnen de 3 jaar voor het overlijden

Dat hele verhaal van die 3 jaar heeft niets te maken het het blijven bestaan van de schenking.
 
Het gaat over hoe het successierecht wordt berekend.
 
Bij successierecht komt het erop aan te weten in welke schijven men valt.
 
De laagste schijven zijn zoals in de inkomstenbelasting de interessantste schijven.

Artikel 66bis van het Belgische Wetboek successierechten legt het allemaal uit
 
Indien er een schenking van onroerend goed plaats vond in de periode van 3 jaar voorafgaand aan het overlijden, doet de berekening inzake successierecht zich als volgt voor:
 
Men ziet naar wat er is. Dat is waarop successierecht zal worden betaald. En alleen dat. MAAR men valt niet zomaar gewoon in de opklimmende tariefschalen. neen, men valt in de tariefschalen die hoger zullen liggen. WANT om het tarief te bepalen, wordt rekening gehouden met de onroerende goederen die geschonken zijn geweest.
 
Dus werd er 100.000 geschonken aan een kind en blijft er nog 100.000 over voor dat kind in de nalatenschap, dan worden de successierechten als volgt berekend:
 
100.000 aan het tarief van 9 procent dus 9.000 euro successierecht.
 
Normaal zou men de eerste 50.000 euro erven aan het tarief van 3 procent.
 
De schenkingen van onroerende goederen in de periode van 3 jaar voorafgaand aan het overlijden hebben dus een opstuweffect inzake het tarief van het successierecht. Eens iemand meer dan 250.000 euro erft, maakt het niet meer uit omdat men dan toch erft aan 27 procent. Als er dan nog schenkingen bijkomen, gaat hetgeen men erft niet meer in een nog hogere tariefschaal vallen (omdat er tussen ouders en kind gelukkig geen tarief is dat hoger is dan 27 procent).