law - gift - inheritancetax

Successierecht voor echtgenoten zonder kinderen

Kan een schenking doen besparen?

2 echtgenoten zijn gehuwd onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen met elk een eigen persoonlijk vermogen (enkel roerend) . Beiden zijn 60 jaar en hebben geen kinderen.

Twee roerende schenkingsakten waarbij mijnheer zijn roerend persoonlijk vermogen schenkt aan mevrouw  en omgekeerd, met een bedongen terugkeer in geval van overlijden zonder kinderen (ze zijn reeds meer dan 60 jaar).

De schenkingsakte zal geregistreerd worden aan 3 % (roerende schenking)

Bij overlijden van één van de echtgenoten zou er niets meer moeten betaald worden door het bedongen terugkeer.

Kan dit ?

Een schenking tussen echtgenoten is herroepelijk.

Maar goed, fiscaal zou men successierechten moeten betalen van 27 procent, vanaf 250.000 euro. Als men er met 3 procent schenkingsrecht vanaf komt is men goed bezig.

Maar is het een goede oplossing? In Vlaanderen heeft men wel een nieuwe fictiebepaling ingevoerd, maar die is niet van toepassing op het geval van een onmiddellijke schenking met beding van terugkeer. Wel moet men er rekening mee houden dat op burerrechtelijk vlak (en dat is geen echt fiscaal probleem) het zou kunnen dat iemand die vandaag kinderloos is, morgen toch nog kinderen (en dus voorbehouden erfgenamen) heeft, waardoor er een gevaar op inkorting van een schenking bestaat.

Een alternatief bestaat erin van een beding van aanwas te maken tussen de twee echtgenoten. Dan betaalt men niets aan belastingen, noch schenkingsrecht, noch successierecht en het resultaat is het zelfde: 1 echtgenoot heeft alles.

Toch kunnen er nadelen zijn aan het beding van aanwas als de echtgenoten een verschillende leeftijd hebben en er daardoor moet vertrokken worden van verschillende inbrengen. Ingeval van echtscheiding zal men dan immers ook de verschillende inbrengen terugnemen.

fiscale gevolgen van een schenking