schenking
Titel II. Schenkingen onder de levenden en testamenten
Hoofdstuk IV. Schenkingen onder de levenden
Eerste afdeling. Vorm van de schenkingen onder de levenden

Art. 943
   Een schenking onder de levenden mag alleen de tegenwoordige goederen van de schenker bevatten; indien zij toekomstige goederen bevat, is zij te dien opzichte nietig.


Deze bepaling is niet van toepassing op schenkingen tussen echtgenoten (art. 947 BW), die overigens ook steeds herroepelijk zijn (1096 BW).