schenking
Titel II. Schenkingen onder de levenden en testamenten
Hoofdstuk IV. Schenkingen onder de levenden
Eerste afdeling. Vorm van de schenkingen onder de levenden

Art. 947
   De vier vorige artikelen zijn niet van toepassing op de schenkingen waarvan sprake in de hoofdstukken VIII en IX van deze titel.

Het betreft:
- art. 943: verbod op schenking van toekomstige goederen
- art. 944:
- art. 945
- art. 946:


Deze bepalingen zijn dus niet van toepassing op:
- hoofdstuk VIII: bepaalde schenkingen bij huwelijkscontract (contractuele erfstellingen)
- hoofdstuk IX: schenkingen tussen echtgenoten