Schenking van een bouwgrond in Vlaanderen

Wie een bouwgrond krijgt en binnen de drie jaar een bouwdossier bij de gemeente indient, betaalt ook de komende vier jaar minder schenkingsrechten.

De Vlaamse regering verlengde het fiscale gunstregime tot 31 december 2009.

De verlaagde schenkingsrechten tussen echtgenoten, samenwonenden en bloedverwanten in rechte lijn bedragen 2 procentpunt minder dan het gewone tarief.

De schenkingsrechten bedragen 10% voor schenkingen tussen broers, zussen, neven,... en dit op de eerste schijf van 150.000 euro.

Voor schenkingen boven de 150.000 euro zijn de hoge tarieven nog van toepassing.